Welkom bij JA21 Groningen!

Verkiezingsprogramma JA21 Groningen

Provinciale Statenverkiezingen 2023

Wij zijn een groeiende, conservatief-liberale partij met zetels in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het Europees Parlement, de Gemeenteraad van Amsterdam, 11 Provinciale Staten en 5 Waterschappen.

In Groningen zetten we ons is voor het behoud van voorzieningen in het Ommeland. In kleinere dorpen moet de huisarts, de supermarkt, en de basisschool bereikbaar blijven. Dit betekent ook dat we investeren in het openbaar vervoer en het provinciale wegennetwerk. 

Daarnaast zet JA21 zich in voor een betrouwbaar en solide energienetwerk. Dat lukt niet met landschapsvervuilende windturbines en grootschalige zonnevlaktes. Wij willen stoppen met deze zinloze en peperdure energietransitie. En natuurlijk is het de hoogste tijd om de Groningers ruimhartig te compenseren. De hersteloperatie moet worden versneld, door de bureaucratie te verminderen. Op dit moment gaat namelijk maar liefst 54 cent van elke euro compensatie verloren aan administratieve rompslomp. Deze compensatie maakt het mogelijk om de gaswinning in Groningen te hervatten. Uiteraard altijd mét oog voor de lokale bevolking. 

Verder wil JA21 meer betaalbare woningen, een asielstop en geen asieldwangwet, een realistisch stikstofbeleid en zo veel mogelijk ruimte voor werkenden, ondernemers én boeren. Dit verhaal gaan wij naar uw provincie brengen!

Kortom, het is de hoogste tijd dat JA21 zich ook in de provincie Groningen laat horen. We gaan goed voor onze provincie zorgen en pakken de problemen serieus aan. Want er gaat niets boven Groningen.

Het moet echt anders