Economie

Niet de overheid, maar de markt creëert banen. Daarom wil JA21 een kleine provinciale overheid die zich richt op haar kerntaken en ondernemers maximaal de ruimte biedt. Dat betekent minder regels, lagere lasten en meer vrijheid voor ondernemers. Het MKB, als ruggengraat van de economie en motor achter de lokale werkgelegenheid, heeft hierbij onze topprioriteit.

JA21 Groningen wil

  • Minder regels en bureaucratie voor onze ondernemers
  • Ondernemers ondersteunen wanneer zij een actieve vraag hebben
  • Innovatie bevorderen door scholen en bedrijfsleven bij elkaar te brengen
  • Bedrijven en overheidsorganisaties aanmoedigen om zich in Groningen te vestigen
  • Infrastructuur optimaliseren om het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren
  • Met de inkomsten uit gas hoogwaardige en langdurige werkgelegenheid in Groningen financieren