Wonen en Ruimtelijke Ordening

Door de jarenlange verwaarlozing van de woningmarkt kent Nederland een schrikbarend tekort van 350.000 woningen. Hierdoor moeten er overal rap nieuwe woningen gebouwd worden. JA21 wil bouwen in kleine kernen om daar de voorzieningen op peil te houden en ervoor te zorgen dat jongeren en ouderen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. De woningen die we in Groningen bouwen moeten aardbevingsbestendig zijn.

JA21 Groningen wil

  • Aardbevingsbestendige woningen bouwen
  • Werkgelegenheid, voorzieningen en infrastructuur verbeteren, zodat de behoefte aan woonvoorzieningen toeneemt
  • In de hoofdstad inzetten op de toevoeging van studentenwoningen en betaalbare woningen voor starters en ouderen
  • Bouwen in kleine kernen om de voorzieningen op peil te houden
  • Bouwen voor jonge gezinnen
  • Zorgwoningen bouwen voor ouderen
  • Permanente bewoning in recreatieparken mogelijk maken
  • Woningbouw in forenzen dorpen stimuleren
  • Geen maatregelen vanuit de provincie richting gemeenten die de taakstelling voor het huisvesten van statushouders niet halen
  • Geen grootschalige bedrijven en datacentra in de Oostpolder, maar op deze locatie woningbouw mogelijk maken