Bestuur en Financiën

De provinciale ambtenarenapparaten blijven groeien, met toenemende kosten tot gevolg. JA21 wil zo laag mogelijke lasten voor burgers en de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verlagen. De provincie moet zich weer gaan richten op de kerntaken. JA21 wil de vertrouwensbreuk tussen inwoners en politiek herstellen. We willen inwoners meer betrekken bij besluitvorming. Inwoners krijgen via referenda en een gekozen commissaris van de Koning meer invloed op het provinciale bestuur.

JA21 Groningen wil

  • Provincie terug naar de kern: minder taken, minder ambtenaren
  • Opcenten op de motorrijtuigenbelasting laag houden
  • Lage provinciale belastingen, doelmatige besteding van belastinggelden
  • Geen nieuwe provinciale belastingen
  • Gekozen commissaris van de Koning
  • Een provinciaal referendum
  • Provinciale initiatieven (top-down) toetsen bij inwoners en lokale belangenorganisaties om zo de impact in beeld te krijgen, alvorens tot besluitvorming over te gaan
  • Lokale en regionale ontmoetingscentra gebruiken om de afstand tussen inwoners en provinciale politiek te verkleinen
  • Geen medewerking vanuit de provincie aan de asieldwangwet
  • Ruimhartige en spoedige compensatie voor de bevingsschade aan Groningers, waarbij bureaucratische belemmeringen dit proces niet verder mogen vertragen