Klimaat en Energie

JA21 staat voor een betrouwbare en solide energievoorziening. Dat lukt niet met de wiebelstroom van windturbines en grootschalige zonnevlaktes, die bovendien ernstig afbreuk doen aan ons unieke landschap. In plaats daarvan moeten we vol inzetten op kernenergie als schone, veilige en betrouwbare energiebron. JA21 staat voor een rationeel beleid. We moeten ons aanpassen aan het klimaat, in plaats van vruchteloze pogingen te doen om het klimaat aan te passen.

JA21 Groningen wil

  • Een verantwoord gaswinningsbeleid met een beperkte gaswinning uit Groningen
  • Ruimhartige compensatie voor Groningers die schade ondervinden van de gaswinning
  • Versnelling en intensivering van de versterkingsoperatie
  • Een kerncentrale in de Eemshaven
  • Dat Groningen koploper blijft op het gebied van waterstof
  • Geen windturbines en zonnevlaktes in Groningen
  • Geen biomassacentrales