Mobiliteit

JA21 staat voor een goed bereikbare provincie. Een goede infrastructuur is van vitaal belang voor de economie. Daarom moeten we blijven investeren in onderhoud, opwaarderen en uitbreiden van ons wegennet en onze spoor- en waterverbindingen. Het uit de auto treiteren van hardwerkende Nederlanders onder het mom van ‘duurzaamheid’ moet afgelopen zijn.

JA21 Groningen wil

  • Inzetten op verbetering van het openbaar vervoer om de bereikbaarheid van onderwijs, werk en wonen te vereenvoudigen
  • De N33 verbreden, om zo de veiligheid en de doorstroming te verbeteren
  • Een dekkend busnetwerk, zodat de dorpskernen bereikbaar blijven
  • Aanleg van de Lelylijn om de bereikbaarheid tussen Groningen en de Randstad te verbeteren
  • Inzetten op aanleg van de Nedersaksenlijn
  • Een groeiende rol voor Groningen in Groningen Eelde Airport
  • De Zuidelijke Ringweg versneld aanleggen