Cultuur en Recreatie

Groningen heeft een eigen cultuur en streektaal. Het ‘Gronings’ is een dialect van het Nedersaksisch. JA21 vindt het belangrijk om de Groningse streektaal en cultuur te behouden. JA21 wil deze monumenten, die beschadigd zijn geraakt door de bevingen, in ere herstellen, zodat het Gronings cultureel erfgoed behouden blijft.

JA21 Groningen wil

  • Groninger borgen, kerken en monumenten beschermen, onderhouden en waar nodig restaureren. JA21 wil speciale aandacht voor schade die ontstaan is door de bevingen
  • Groninger dorps- en stadsgezichten alsmede het kenmerkende landschap van wierden en dijken beschermen
  • Ons werelderfgoed behouden en beschermen
  • Het Gronings als streektaal levend houden
  • Inzetten op het aantrekken van culturele evenementen en festivals naar Groningen
  • Groninger landschap en kustregio toegankelijk maken voor Groningers, stadjers en toeristen door wandel- en fietsnetwerken te verbeteren, digitaal beschikbaar te maken en aan te laten sluiten op lokale horeca, musea, cultuur en bezienswaardigheden, daarbij ook de verbinding zoeken met de Duitse kustregio
  • Scholen, bibliotheken en musea ondersteunen bij het betrekken van jongeren bij kunst en cultuur. Ook willen we het historisch besef verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan interactieve projecten die aansluiten op de belevingswereld van jonge mensen